top of page

Witaj!

na stronie Legionu Maryi Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia NMP w Katowicach

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Najświętsza Maryja Panna
KIM JESTEŚMY

 

Jesteśmy grupą osób, która budując specyfikę swojej duchowości na żywej więzi z Maryją i prawdzie o Jej głębokim udziale w planie zbawienia, angażuje się w różne apostolskie dzieła prowadzone wśród mieszkańców parafii.

Naszą Patronką jest Maryja Niepokalana. Każdy z nas jest zachęcany do praktykowania Prawdziwego Nabożeństwa do Najświętszej Maryi Panny według wskazań św. Ludwika Marii Grignion de Montfort.

Szerzymy cześć Maryi Niepokalanej, Pośredniczki Wszelkich Łask. W tym celu posługujemy się, między innymi, Cudownym Medalikiem Najświętszej Maryi Panny, rozpowszechniając go w różnych środowiskach.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
O LEGIONIE

 

Legion Maryi został założony w 1921 roku w Irlandii przez Sługę Bożego Franciszka Duff'a, na 44 lata przed ogłoszeniem Soborowego Dekretu o Apostolstwie Świeckich. Biorąc za cel służbę drugiemu człowiekowi w duchu i z gorliwością Maryi, Legion szybko przekroczył granice Irlandii.

 

W Polsce próby tworzenia grup Legionu Maryi były podejmowane już w 1948 roku. Jednak dopiero w latach osiemdziesiątych, na życzenie papieża Jana Pawła II, ruch wznowił swoją działalność. Obecnie istnieje w wielu diecezjach w Polsce, a jego główne ośrodki to Warszawa, Lublin, Katowice i Zamość.

Dzisiaj Legion Maryi jest obecny w około 160 krajach. Liczba członków aktywnych w świecie przekracza trzy miliony, a pomocniczych około siedem milionów.

Frank Duff
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ikona Legionu Maryi
CZŁONKOSTWO

 

Członkiem Legionu Maryi może zostać każdy katolik, który z miłości do Maryi gotowy jest wypełniać obowiązki wynikające z przynależności do Legionu.

 

Istnieją dwa rodzaje członkostwa:

  • członkowie aktywni służą pomocą kapłanowi w pracy duszpasterskiej, podejmując pracę apostolską przydzieloną im na cotygodniowych spotkaniach

  • członkowie pomocniczy wspomagają Legion codzienną modlitwą.

Po trzymiesięcznym okresie próby czynni członkowie składają przyrzeczenie kierowane do Ducha Świętego, któremu za przykładem Maryi, winni są szczególną uległość. Cześć i miłość do Ducha Świętego jest wyraźnie zaznaczona w modlitwach i symbolach Legionu.

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
SPOTKAJMY SIĘ

 

Spotykamy się w każdą środę o godzinie 16:30 w salce na I piętrze Domu Katechetycznego przy Parafii WNMP w Katowicach.

LEGION MARYI

Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP

ul. Graniczna 26

40-018 Katowice

 

 

poczta@graniczna.katowice.pl
Tel 32 255 48 72

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
bottom of page